VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KVALITNÍCH VÝČEPECH
Obsah Vašeho košíku: 0,00 kč /0 položek. Nejste přihlášenObchodní podmínky

Tento e-shop provozuje:
SINOP CB a.s., Jeseniova 2851 / 32, 130 00 Praha3

Záruční list a daňový doklad
Záruční list a daňový doklad je doručen společně se zbožím. Pokud zásilka nebude obsahovat některý z těchto dokladů, vyžádejte si neprodleně po doručení zboží opis chybějícího dokladu. U drobného zboží slouží daňový doklad jako záruční list.

Záruka Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením a na běžné opotřebení způsobené používáním.

Reklamace
V případě, že zjistíte v průběhu záruční doby závadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, vyplňte a odešlete formulář reklamace. Do dvou pracovních dnů budete kontaktováni naším pracovníkem a dohodnete se na dalším postupu při řešení reklamace.

Vrácení zboží
Soukromá osoba (nikoli na IČ) má právo podle zákona na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a dokumentace), nesmí být poškozené a nesmí nést známky používání. Peníze budou do 30ti dnů vráceny na Váš účet.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě že se výrazně změnila cena, zboží se již nevyrábí nebo je z nějakého důvodu nedostupné.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a jsou chráněny proti zneužití.

GDPR


 

 

SINOP CB a.s. SINOP CB a.s. Klimatizace SINTECH